ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Ρήξη πρόσθιου χιαστού, ρήξεις μηνίσκων, οστεοχόνδρινες βλάβες, οστεοχόνδρινα κατάγματα, ρήξεις μυοτενόντιου πετάλου, κατάγματα άνω και κάτω άκρων είναι οι πιο συχνές αθλητικές κακώσεις που μπορεί να συμβούν.

Χρειάζονται σωστή αντιμετώπιση και αποθεραπεία για να επιστρέψει γρήγορα ο αθλητής στις δραστηριότητές του.